Полезни съвети

Полезни съвети за онлайн застраховка Злополука

1. Сключвайте онлайн застраховка Злополука и при пътувания из страната
В почивните дни, ваканциите и отпуските, динамичният град буквално се премества сред природата. Хората, уморени от нервите и натовареното ежедневие, търсят спокойствието, което предлага морето, по-малките градове или села както и планината. За съжаление инциденти в тези периоди се случват доста често.  Контузените са предимно деца и младежи, които често не се съобразяват с обстановката. Инцидентът не само помрачава настроението и проваля  дългочаканата почивка, но и доста често разходите не са по джоба ни. Затова не забравяйте преди да тръгнете на път да сключите застраховка Злополука, която ще гарантира финансовото Ви спокойствие при възстановяване от неблагоприятни събития.

Съвети при настъпване на застрахователно събитие

1. В случай, че настъпи застрахователно събитие, в срока на действие на застраховка Злополука е необходимо да уведомите Вашият застраховател, в писмена форма (по образец на застрахователната компания).

2. При настъпване на застрахователно събитие претенцията може да бъде предявена и от трето лице,  на възраст над 18 години, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно.

3. При предявяване на претенция за изплащане на застрахователна сума/обезщетение е необходимо да предоставите всички документи, изискуеми в Общите Условия на застраховка Злополука.

4. Застрахователната компания ще изплати Вашето застрахователно обезщетение в срок до 15 работни дни от датата, на която предоставите всички документи, които доказват настъпването на застрахователно събитие по полица Злополука – индивидуална или групова.