Въпроси

1. Как и къде мога да сключа застраховка Злополука в рамките на няколко часа?

За да сключите  застраховка Злополука Вие може да избирате между няколко варианта:  да посетите най-удобното за Вас представителство на Дженерали Застраховане АД, да посетите офис на застрахователен брокер, в който се предлагат застраховки на Дженерали Застраховане АД, както и да сключите Вашия договор онлайн на online.generali.bg. За  застраховка Злополука онлайн ще са Ви необходими само няколко минути. Продуктът е изцяло електронен, като получавате Вашия сертификат на посоченият от Вас имейл адрес.

2. Какви са изискванията за сключване на застраховка Злополука?

По застраховка Злополука могат да се застраховат български граждани и чуждестранни физически лица, които пребивават постоянно в Република България. Възможност имат да се застраховат физически лица, които са на възраст от 7 до 69 години включително, към момента на сключване на застраховката

3. Какъв е срокът на застраховка Злополука?

Срокът на застраховката се определя по Ваше желание, като най-дългия период, за който можете да сключите застраховка Злополука, индивидуална или групова е 1 година

4. Кога най-рано влиза в сила онлайн сключена застраховка Злополука?

Застраховката влиза в сила най-рано в 00:00 часа на деня, следващ плащането на премията по успешно извършена заявка

5. Какво се случва, ако при сключена Групова застраховка Злополука на служителите в дадена фирма, един от тях прекрати своя договор?

Отговорността на Дженерали Застраховане АД за напусналото лице се прекратява в 24:00 часа в деня на напускането.

6. В какъв срок от настъпването на застрахователното събитие, застрахованият/третото ползващо се лице или неговите законни наследници в случай на смърт/ са длъжни да уведомят Застрахователя?

При настъпване на застрахователно събитие, застрахованият/третото ползващо се лице или законните наследници в случай на смърт/ са длъжни да уведомят Застрахователя в срок до седем дни от датата на настъпване на събитието.