За Контакти

Телефон на потребителя

*7222

(денонощен от страната, за всички мобилни оператори
и фиксирани мрежи, на цена според тарифния Ви план)

+359 29 26 7222

(денонощен от страната и чужбина според тарифния Ви план)


Свържете се с нас чрез Skype


Централно управление
бул. "Княз Ал. Дондуков" 68
1504 София
online.bg@generali.com
Тел.: (02) 9267 111

Адрес за кореспонденция
бул. "Княз Ал. Дондуков" 68
1504 София Изпратете ни коментар