За Контакти

Телефон на потребителя

*7222

(за всички мобилни оператори
и фиксирани мрежи, на цена според тарифния Ви план)

+359 29 26 7222

(от страната и чужбина според тарифния Ви план)


Данни за контакт с Отговорник по защита
на личните данни

Data.Protection@generali.com

Свържете се с нас чрез Skype

Централно управление
бул. "Княз Ал. Дондуков" 68
1504 София
online.bg@generali.com
Тел.: (02) 9267 111

Адрес за кореспонденция
бул. "Княз Ал. Дондуков" 68
1504 София Изпратете ни коментар