Сигурност на сайта

Защитата на личните данни е приоритет за Дженерали Застраховане АД, докато Вие използвате предлаганите от нас услуги и функции в портал online.generali.bg.

Компанията е регистриран администратор на лични данни и притежава Удостоверение № 53/27.04.2004г., издадено от КЗЛК (Комисията за защита на лични данни).

Информацията, която предоставяте се събира и обработва за целите във връзка със сключването на застрахователен договор (полица). Съгласно чл.23 от Закона за защита на личните данни, информацията и данните попълнени от потребителите на текущата страница са защитени  с SSL сертификат, издаден от Comodo Group, Inc. използващ AES-256 алгоритъм за криптиране.