Условия на онлайн застраховка Помощ при пътуване в чужбина

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ по чл. 324 и чл.326 от Кодекса за застраховането:

„ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД е застраховател - акционерно дружество, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1504, бул.”Княз Александър Дондуков”, № 68.

http://www.generali.bg/ на този сайт ще намерите и можете детайлно да се запознаете с доклада за платежоспособността и финансовото състояние на „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД.

Вие можете да подавате жалби съгласно правилата за уреждане на претенции по чл. 104, ал.1 от КЗ, които са публикуване на следната интернет страница https://klienti.generali.bg/.

Българското законодателство дава възможност на ползвателите на застрахователни услуги да подават жалби във връзка с тези услуги и до Комисията за финансов и други държавни органи, както и дава възможност за извънсъдебно разглеждане на спорове, като медиация и арбитраж.

Спрямо застрахователните договори, сключвани с „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД се прилага българското законодателство.

Важна информация за сключване на онлайн застраховка Помощ при пътуване в чужбина.

Онлайн застраховка Помощ при пътуване в чужбина сключена през портала online.generali.bg е изцяло електронна. Застрахователната премия по тази полица се заплаща еднократно.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРИТОРИАЛНО ДЕЙСТВИЕ

Застраховани лица по тази застраховка могат да бъдат български граждани при пътуване в чужбина или чужди граждани на възраст от 6 месеца до 65 години навършени, постоянно пребиваващи в Република България, при пътуване извън Република България в страна, различна от държавата, чиито граждани са.

По тази застраховка не се застраховат: 

 • малолетни лица или лица, поставени под пълно запрещение, за рискa смърт от злополука.

Застрахователят осигурява застрахователно покритие за териториите на всички държави по света с изключение на територията на Република България, а за лицата, които не са български граждани –  с изключение на териториите на държавите, чиито граждани са те.

За лица пътуващи до дестинация Република Турция, се прилагат 25 валутни единици самоучастие за всяко едно събитие.

ПОКРИТИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ РИСКОВЕ вследствие на злополука или акутно заболяване

Основно покритие на застраховката  

 • Клауза "Медицински разходи, вследствие на злополука или акутно заболяване"
 • Клауза "Разходи за репатриране"
 • Клауза "Разходи за транспортиране на тленни останки"
 • Клауза "Разходи за спешна дентална помощ"
 • Клауза "Разходи за планинско издирване и спасяване"
 • Клауза "Обща Гражданска отговорност"

Допълнителни покрития на застраховката

 • Клауза "Разходи, свързани със съкращаване или удължаване на престоя в чужбина"
 • Клауза "Правна помощ по време на пътуването в чужбина"
 • Клауза "Кражба чрез взлом или погиване на личен багаж"
 • Клауза "Лична отговорност" 
 • Клауза "Сигурен портфейл" 

Специални пакетни покрития

 •  Пакет "Полет". Пакетът включва следните специални покрития, групирани в клаузи: 

- Забавяне или отмяна на редовен полет
- Изпускане на свързващ редовен полет
- Загуба на регистриран багаж
- Закъснение на регистриран багаж        

 •  Пакет "На път". Пакетът включва следните специални покрития, групирани в клаузи:

- Разходи за хотел при ПТП
- Зареждане на грешно гориво
- Загуба на ключ за МПС
- Правна помощ и гаранция за освобождаване при ПТП  

 •  Пакет "Ски и сноуборд". Пакетът включва следните специални покрития, групирани в следните клаузи:

- Ски екипировка
- Карта за ски съоръжения
- Ски пакет

ВЛИЗАНЕ В СИЛА, НАЧАЛО И КРАЙ НА ЗАСТРАХОВКАТА

Застраховката може да влезе в сила в деня и часа на закупуване или в 00.00 часа на деня, посочен в сертификата за начало на срока при условие, че към тази дата дължимата премия е постъпила по банков път по сметката на застрахователя и изтича в 24.00 часа на деня, посочен в сертификата за край на застраховката.

Застраховката се сключва за пътуване с цел:

 • туризъм;
 • любителско каране на ски или сноуборд на определените за това места;
 • бизнес срещи;
 • обучение и специализации на учащи и преподаватели, професионална квалификация – краткосрочни и дългосрочни курсове, международни програми и други;
 • гостуване;
 • работа или професионален, или състезателен спорт, групирани в рискови класове, както следва:
  Първи рисков клас:
  Работа: администрация, търговия, финанси, застраховане, култура, научно-изследователска и образователна дейност (учители), селскостопанск,а и животновъдна дейност, хранително-вкусова промишленост, работници в сферата на услугите - хигиенисти, фризьори, козметици, масажисти, детегледачки и други подобни, пощальони, шивашка и текстилна промишленост, журналистика (без военна), електроника и информационни технологии, здравеопазване и фармацевтика, архитектурна и проектантска дейност, шофьори на тежкотоварни автомобили, гражданска авиация, ЖП транспорт;
  Професионален или състезателен спорт: лека атлетика, крикет, голф, гимнастика (с изкл. на акробатика), плуване, спортна стрелба, шах, боулинг;
  Втори рисков клас:
  Работа: енергетика, металургия, машиностроене и машинообработване, химическа, полиграфическа, стъкларска, порцеланово-фаянсова и кожаро-кожухарска промишленост, производство на строителни материали, ниско строителство, куриерски услуги, речен транспорт;
  Професионален или състезателен спорт: баскетбол, колоездене, хандбал, хокей на трева, водна топка, волейбол, фехтовка, стрелба с лък, гребане с кану (с изкл. на планинско), спортно гребане, яхтинг, водни ски, шорт-трек (кънки бягане), ски бягане, скокове във вода, фигурно пързаляне, каране на ролери, скейтборд, бадмингтон, танци (класически, спортни, фолклорни), тенис на маса, скуош;
  Трети рисков клас:
  Работа: дърводобив и дървопреработване, високо строителство (без работа на скеле), горско и ловно стопанство, морски транспорт, военнослужещи (без авиация), циркови артисти, дресьори и други подобни;
  Професионален или състезателен спорт: ски (вкл. аплийски дисциплини) и сноуборд, бейзбол, футбол, езда, бобслей, планинско гребане с кану, рафтинг, въздушна акробатика, тенис на корт, акробатика;
  Четвърти рисков клас:
  Работа: военна журналистика, подземно строителство, работа на скеле, каскадьори, алпинисти, пиротехници, морски флот и военна авиация, рудодобивна и рудопреработвателна дейност (миньори), водолази и спалеология, работници на нефтени платформи;
  Професионален или състезателен спорт: всички видове моторни спортове (земя, въздух и вода), всички видове въздушни и авиационни спортове (вкл. парашутизъм, делтапланеризъм, параглайдинг и др.), бънджи скокове, алпинизъм, спалеология, скално катерене, леководолазен спорт, както и участия в експедиции до места с екстремални климатични и природни условия, спортно ориентиране, американски футбол, ръгби, хокей на лед, бокс, кик бокс, бойни изкуства, вдигане на тежести, борба.

Едногодишна застраховка Помощ при пътуване в чужбина важи за многократни пътувания, с максимална продължителност на всяко пътуване до 30 дни, 60 дни или 90 дни за срок от 1 година.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА.

Размерът на застрахователната сума по отделните клаузи се определя, както следва:

 • По Основно покритие, размерът на застрахователната сума се определя от застрахования в установените от застрахователя граници от 2 000 EUR/USD до 50 000 EUR/USD.

Независимо от размера на застрахователната сума по тази клауза, отговорността на застрахователя за разходите за спешна стоматологична помощ за срока на застраховката е до 250 EUR/USD.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ

Застрахователната премия е сумата, която застрахованият заплаща на застрахователя, и срещу която Застрахователят покрива договорените по полицата рискове.

Застрахователната премия се определя от застрахователя, съгласно тарифата му, действаща към момента на сключване на застраховката, в зависимост от:

- размера на застрахователната сума; - покритите застрахователни рискове; - срокът на застраховката; - видът и целта на пътуването; - възрастта на застрахованото лице; - други съществени рискови обстоятелства.

Минималният размер на застрахователната премия е 5 лева или общо 5.10 лева с включения данък от 2%.
Застрахователната премия и данъкът върху нея се заплащат еднократно при сключване на застраховката. Не се допуска разсрочено плащане на тези суми.

КОГАТО НАСТЪПИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ

При настъпването на застрахователно събитие по Основно покритие, застрахованият, негов близък, негов довереник или медицинско лице следва да се свърже незабавно, при първа възможност с асистиращата компания на посочените в полицата телефони, и да предаде на същата цялата необходима медицинска и финансова информация и документи, които бъдат поискани, както и да спазва стриктно получените от асистиращата компания инструкции.

В случай, че не можете директно да осъществите контакт с асистиращата компания – EUROPE ASSISTANCE HUNGARY, свържете се със служител от Център за обслужване на клиенти на Дженерали Застраховане АД, който ще ви помогне.
При желание, всеки клиент може сам да заплати направените медицински разноски в чужбина, след което да предяви претенцията си за обезщетение в ЦУ на Дженерали Застраховане АД след завръщането си в България. Важно е да се знае, че клиентът трябва да събере и запази оригиналите на всички медицински и финансови документи издадени във връзка със застрахователното събитие. Това се прави с цел документите да бъдат приложени към претенцията на клиента към Дженерали Застраховане АД.
Претенциите се разглеждат в сроковете и в съответствие с Общите Условия на застраховка Помощ при пътуване в чужбина.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ИЛИ СУМА

Застрахователното обезщетение или сума се изплаща най-късно до петнадесет работни дни след представянето на всички необходими и изискани от застрахователя документи за съответното застрахователно събитие.

Документи за изтегляне

Подробните Общи Условия на застраховка Помощ при пътуване в чужбина pdf, 162