30. декември 2011

Профилактика на централизирана система за издаване на полици Гражданска отговорност

Поради профилактика на централизираната система ЕИСОУКР на 01.01.2012  издаването на полици Гражданска отговорност няма да е възможно между 19:00 и 23:00 ч. Полици ще могат да се издават непосредствено след приключването на профилактиката.