Въпроси

1. Как мога да проверя до кога е валидна моята онлайн сключена застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите?

За всички онлайн сключени застраховки Гражданска отговорност на автомобилистите можете да проверите чрез запитване на online.bg@generali.com и/или на http://www.fsc.bg/  

2. Колко струва доставката на онлайн сключена застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите?

Доставката на сключената от Вас онлайн застраховка Гражданска отговорност е напълно безплатна, за цялата страна.

3. Как се определя цената на застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите?

Техническите характеристики на моторното превозно средство като: вид на моторното превозно средство, обем на двигателя, брой места, както и територията, на която ще се използва, определят цената на застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите. Също така определяща за тарифата по застраховка Гражданска отговорност е и възрастта на водача.

4. Имам щета на паркинг. Застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите ще ми покрие ли щетата?

Застрахователната компания по застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите носи отговорност за вредите, причинени от Застрахования на трети лица. Застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите не покрива щети, настъпили на паркинг.

5. Загубих си застрахователната полица и стикера. Какво да направя?

Когато установите загубата на застрахователна полица и/или стикер е необходимо незабавно да се обърнете към представител на застрахователната компания.

6. Какъв е размерът на глобата, ако нямам сключена застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите?

Временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство на водач, който управлява без застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите. Глобата за физически лица е в размер на 250лв., а за юридически лица 2000лв., съгласно Кодекса за застраховане. Лице, което не е собственик и управлява моторно превозно средство, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка Гражданска отговорност се наказва с глоба от 400 лв. В задълженията на водача на автомобил влиза да носи документ за сключена застраховка Гражданска отговорност за моторното превозно средство, което управлява и за тегленото от него ремарке. Също така водачът е длъжен да залепи стикера, който получава при сключване на застраховката в долния ляв ъгъл на предното стъкло на автомобила.

7. Когато едно МПС се продава, прекратява ли се застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите?

Позовавайки се на Кодекса за застраховане, застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите не се прекратява при преминаването на едно МПС в собственост от едно лице на друго. Застрахователната компания трябва да бъде уведомена в седем дневен срок, писмено, за извършената промяна. Новият собственик има правото да избере дали да прекрати договора със застрахователната компания на предишния собственик и да сключи застраховка в друга компания.

8. Каква е валидността на застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите?

Валидността на застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите, сключена през online.generali.bg е една година.

9. До колко време след поръчка ще получа моята полица?

Вашата полица ще Ви бъде доставена в рамките на два работни дни след поръчка, за цялата страна.

10. При сключване на застраховка Гражданска отговорност получавам ли сертификат Зелена карта?

При сключване на застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите, зелената карта се получава безплатно.

11. Какво е предимството на сключена застраховка Гражданска отговорност онлайн?

Предимсвото при сключване на онлайн застраховка Гражданска отговорност, е че Вие можете да го направите по всяко време в денонощието, 7 дни в седмицата, от всяко място с достъп до интернет. Закупената от Вас онлайн застраховка ще Ви бъде доставена напълно безплатно.

12. Ако при ПТП виновния водач на автомобилa няма валидна застраховка Гражданска отговорност, а аз нямам Каско, какво да направя?

Задължително трябва да позвъните в полицията. На виновника се съставя АКТ, а Вие трябва да предявите претенция към Гаранционния фонд.