Въпроси

1. Как мога да проверя до кога е валидна моята онлайн сключена застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите?

За всички онлайн сключени застраховки Гражданска отговорност на автомобилистите можете да проверите чрез запитване на online.bg@generali.com и/или на http://www.fsc.bg/  

2. Колко струва доставката на онлайн сключена застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите?

Доставката на сключената от Вас онлайн застраховка Гражданска отговорност е напълно безплатна, за цялата страна.

3. Как се определя цената на застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите?

Техническите характеристики на моторното превозно средство като: вид на моторното превозно средство, обем на двигателя, брой места, както и територията, на която ще се използва, определят цената на застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите. Също така определяща за тарифата по застраховка Гражданска отговорност е и възрастта на водача.

4. Имам щета на паркинг. Застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите ще ми покрие ли щетата?

Застрахователната компания по застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите носи отговорност за вредите, причинени от Застрахования на трети лица. Застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите не покрива щети, настъпили на паркинг.

5. Загубих си застрахователната полица и стикера. Какво да направя?

Когато установите загубата на застрахователна полица и/или стикер е необходимо незабавно да се обърнете към представител на застрахователната компания.

6. Какъв е размерът на глобата, ако нямам сключена застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите?

Временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство на водач, който управлява без застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите. Освен собственика на автомобила, при липса на сключена застраховка се санкционира и водачът на автомобил без Гражданска отговорност, според Кодекса за застраховането. Глобата за физически лица възлиза между 400лв. и 600 лв., а за юридически лица от 2000лв. до 5000лв. В задълженията на водача на автомобил влиза да носи документ за сключена застраховка Гражданска отговорност за моторното превозно средство, което управлява и за тегленото от него ремарке. Също така водачът е длъжен да залепи стикера, който получава при сключване на застраховката в долния ляв ъгъл на предното стъкло на автомобила. За липса на стикер глобата възлиза на 50лв.

7. Когато едно МПС се продава, прекратява ли се застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите?

Позовавайки се на Наредбата за задължително застраховане, застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите не се прекратява при преминаването на едно МПС в собственост от едно лице на друго. Застрахователната компания трябва да бъде уведомена в седем дневен срок за извършената промяна. Новият собственик има правото да избере дали да прекрати договора със застрахователната компания на предишния собственик и да сключи застраховка в друга компания.

8. Каква е валидността на застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите?

Валидността на застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите е една година.

9. До колко време след поръчка ще получа моята полица?

Вашата полица ще Ви бъде доставена в рамките на два работни дни след поръчка, за цялата страна.

10. Каква е минималната застрахователна сума за доброволна застраховка Злополука на пътуващите в МПС и каква е премията, която се заплаща?

Минималната застрахователна сума за място е 1000 лева, като годишната премия, която се заплаща от застраховащия е  1 лв. За автомобил с 5 места сключената доброволна застраховка  Злополука на МПС за 1000 лв, с включен данък в размер на 2 %, ще е на стойност 5,10 лв. Тази сума се добавя към цената на застраховка Гражданска отговорност. Двете застраховки са в една полица.

11. Ако при сключване на застраховка Гражданска отговорност не съм заявил Зелена карта, мога ли да го направя впоследствие?

При сключване на застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите, зелената карта се получава безплатно.

12. Какво представлява доброволна застраховка Злополука на местата?

Застраховка Злополука на местата в автомобила е доброволна застраховка, която покрива рискове, като временна или трайна загуба на трудоспособност, смърт в резултат на злополука и др, осигурявайки защита за Вас и всички пътуващи във Вашия автомобил на най-изгодни цени

13. Какво е предимството на сключена застраховка Гражданска отговорност онлайн?

Предимсвото при сключване на онлайн застраховка Гражданска отговорност, е че Вие можете да го направите по всяко време в денонощието, 7 дни в седмицата, от всяко място с достъп до интернет. Закупената от Вас онлайн застраховка ще Ви бъде доставена напълно безплатно.

14. В кои страни извън Европейския съюз мога да пътувам без Зелена карта?

Сертификат Зелена карта се издава безплатно към всяка сключена онлайн застраховка Гражданска отговорност и важи за всички държави, членки на Европейсния съюз , Европейско инкономическо пространство, Андора, Сърбия, Швейцария както и на територията на трети държави, чиито национални бюра на застрахователите са страна по Многостранното споразумение, както и на територията на трети държави, чието национално бюро на застрахователите е член на системата "Зелена карта"

15. Ако при ПТП виновния водач на автомобилa няма валидна застраховка Гражданска отговорност, а аз нямам Каско, какво да направя?

Задължително трябва да позвъните в полицията. На виновника се съставя АКТ, а Вие трябва да предявите претенция към Гаранционния фонд.