Полезни съвети за онлайн застраховка Домашно имущество

1. Завеждане на щета в случай на застрахователно събитие по застраховка Домашно имущество

За да предявите претенция в случай на застрахователно събитие по застраховка Домашно имущество е необходимо писмено да уведомите застрахователя. В уведомлението към застрахователя се описва конкретно настъпилото събитие и обстоятелствата, които са довели до него. Към уведомлението следва да бъде приложен списък на унищоженото, повреденото или откраднато имущество. Дженерали Застраховане АД Ви дава възможност да предявите претенция и онлайн на klienti.generali.bg, което е равнозначно на писмено уведомяване. Ако застрахователното събитие е влизане с взлом или кражба, следва да уведомите съответното РУ на МВР. Собствеността на откраднатите вещи се удостоверява със съответните документи (фактура, касов бон, гаранционни карти и др.). Ако застрахователното събитие е пожар, следва незабавно да уведомите съответното поделение на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” и след това в рамките на 24 часа от настъпване на събитието да се свържете и с Вашия застраховател.

2. Необходими действия при наличието на материални щети, причинени от земетресение

При настъпване на застрахователно събитие по застраховка Домашно имущество свързано с риска Земетресение, в случай че щетите могат да се квалифицират като сериозни, първо трябва да уведомите съответното поделение на ГД "Пожарна безопасност и защита на населението". Във Ваш интерес е да предприемете всички възможни мерки за спасяване и запазване на застрахованото имущество. Уведомете и застрахователната компания и поискайте допълнителни указания, за това какво следва да направите.

3. Необходими действия при наличието на материални щети, причинени от природно бедствие ( буря, наводнение, градушка и др. )

При настъпване на застрахователно събитие по застраховка Домашно имущество свързано с риска Природно бедствие, трябва по най-бързия начин да уведомите съответното поделение на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението”. По възможност не предприемайте възстановителни процедури на повреденото от бедствието имущество. Възможно най-бързо уведомете и застрахователната компания за случилото се. Застрахователят ще изпрати представител, който да извърши оглед на повреденото имущество.

4. Определяне на най–подходящия за Вашето имущество застрахователен лимит

Бихме Ви препоръчали при избор на съответното покритие или лимит да изберете тези, които най-добре отговарят на пазарната стойност на Вашето жилището и на максималното покритие на прилежащото движимо имущество.

Чрез калкулатора на oнлайн застраховка Домашно имущество Вие винаги можете да изчислите и съобразите Вашият избор на покрития и според цената, която бихте искали да заплатите за застраховката.

Дженерали Застраховане АД улеснява своите клиенти, като предлага закупуване на изцяло онлайн застраховка Домашно имущество – само за няколко минути.