Полезни съвети за онлайн застраховка Домашно имущество

1. Завеждане на щета в случай на застрахователно събитие по застраховка Домашно имущество

За да предявите претенция в случай на застрахователно събитие по застраховка Домашно имущество е необходимо писмено да уведомите застрахователя. В уведомлението към застрахователя се описва конкретно настъпилото събитие и обстоятелствата, които са довели до него. Прави се списък на унищоженото, повреденото или откраднато имущество. Дженерали Застраховане АД Ви дава възможност да предявите претенция и онлайн на klienti.generali.bg. Ако застрахователното събитие е влизане с взлом или кражба, следва да уведомите съответното РПУ на МВР. Чрез документи за собственост трябва да докажете, че откраднатите вещи са Ваша собственост. Ако застрахователното събитие е пожар, следва незабавно да уведомите Национална Служба „Пожарна безопасност и защита на населението” и след това в рамките на 24 часа от настъпване на събитието да се свържете и с Вашия застраховател.

2. Необходими действия при наличието на материални щети, причинени от земетресение

При настъпване на застрахователно събитие по застраховка Домашно имущество свързано с риска Земетресение, в случай че щетите могат да се квалифицират за сериозни, първо трябва да уведомите служба "Пожарна безопасност и защита на населението". Вземете всички необходими мерки за спасяване и запазване на застрахованото имущество. Незабавно уведомете и застрахователната компания и поискайте допълнителни указания, за това какво следва да направите.

3. Необходими действия при наличието на материални щети, причинени от природно бедствие ( буря, наводнение, градушка и др. )

При настъпване на застрахователно събитие по застраховка Домашно имущество свързано с риска Природно бедствие, трябва по най-бързия начин да уведомите органите на Национална служба „Гражданска защита”. По възможност не предприемайте възстановителни процедури на повреденото от бедствието имущество. Възможно най-бързо уведомете и застрахователната компания за случилото се. Застрахователят ще изпрати представител, който да извърши оглед на повреденото имущество.

4. Определяне на най–подходящия за Вашето имущество застрахователен лимит

Бихме Ви препоръчали при избор на съответното покритие или лимит да изберете тези, които най-добре отговарят на пазарната стойност на Вашето жилището и на максималното покритие наприлежащото движимо имущество.

Чрез калкулатора на oнлайн застраховка Домашно имущество Вие винаги можете да изчислите и съобразите Вашият избор на покрития и според цената, която бихте искали да заплатите за застраховката.

5. Осигурете необходимата защита на Вашия дом, докато сте на почивка

Често пъти, мислейки за предстоящата почивка, обзети от еуфория и очакването за едно незабравимо преживяване, отслабваме нашата бдителност. Дори и да имаме грижовни съседи, които да наглеждат къщата ни докато отсъстваме, добре е да помислим и застраховаме дома си. Макар и срещу минимални рискове и за по-кратък период от време. За съжаление по традиция се сещаме твърде късно за това – когато щетите вече са факт. Нужна е малко предвидливост, ако искаме да защитим домът си.

Именно чрез застраховка Домашно имущество ще гарантираме необходимата защита и Вашето спокойствие за дома Ви срещу рискове като пожар, наводнение, кражба, вандализъм.

Дженерали Застраховане АД улеснява своите клиенти, като предлага закупуване на изцяло онлайн застраховка Домашно имущество – само за няколко минути.