Въпроси

1. Кои са основните изисквания за сключване на онлайн застраховка Домашно имущество?

Онлайн застраховка Домашно имущество може да бъде сключена от физически или юридически лица и е валидна само за имущества, намиращи се на територията на Република България.

2. Какъв е срокът на онлайн застраховка Домашно имущество?

Срокът на онлайн сключена застраховка Домашно имущество е 1 година.

3. Мога ли да застраховам жилището, в което живея, ако не съм собственик?

Да, но при възникнало застрахователно събитие, Дженерали Застраховане АД ще изплати обезщетението на собственика на жилището, освен ако не представите пълномощно за получаване на обезщетението.

4. Необходимо ли е Дженерали Застраховане АД да извърши опис на имуществото, което застраховам?

За да сключите онлайн застраховка Домашно имущество не е необходимо да се извърши опис на имуществото. Документи за собственост ще са нужни при изплащане на застрахователно обезщетение.

5. Възможно ли е да застраховам жилището си, ако е ипотекирано?

Да, като за целта е нобходимо е да впишете данните на банката, при която е ипотекирано жилището, като трето ползващо се лице.

6. В каква валута мога да застраховам жилището си ?

Дженерали Застраховане АД Ви дава възможност да застраховате жилището си в лева или евро. При заплащане на застрахователната премия и/или застрахователно обезщетение, сумите се заплащат в лева.

7. В какъв срок Дженерали Застраховане АД изплаща застрахователното обезщетение по застраховка Домашно имущество?

Дженерали Застраховане АД изплаща застрахователното обезщетение в срок до 15 работни дни от представянето на всички необходими документи за удостоверяване на застрахователното събитие и определяне размера на щетите.

8. Как мога да заплатя своята застраховка Домашно имущество?

Когато сключвате онлайн своята застраховка Домашно имущество в сайта за продажби на Дженерали Застраховане, Вие можете да я заплатите с кредитна/дебитна карта през сайта на Борика Баксървис или чрез Epay.bg .

9. Защитен ли е моя компютър от застраховка Домашно имущество?

Застраховката покрива електродомакински уреди, аудио, видео, радио-теливизионна и електронно-компютърна техника и други, ако в процеса на сключване на полицата са избрани допълнителни покрития за застраховане на движимото имущество в имота.